INKOMSTEN DISCLAIMER

Deze exclusieve online training is alleen voor educatieve doeleinden en de geuite meningen zijn alleen die van de presentator. Alle gepresenteerde voorbeelden moeten als hypothetisch worden beschouwd en er mag niet worden verwacht dat ze worden gerepliceerd in de werkelijkheid.

Getuigenissen en testimonials zijn mogelijk niet representatief voor de ervaring van andere klanten en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties of succes. VerkoopResultaat, De Ultieme Salestraining, zijn functionarissen of gelieerde ondernemingen, geven geen garanties op succes. Succes is namelijk iets dat je verkrijgt door hard werken, coachbaar zijn en de juiste dingen doen. Met dat laatste helpen wij je. Die eerste twee doe jezelf.